Vragenlijst Gronings Perspectief

Deze website is onderdeel van Gronings Perspectief, het onderzoek naar de gezondheid veiligheidsgevoelens en toekomstperspectief van Groningers in alle 23 gemeenten. U kunt uw persoonlijke toegangscode die is vermeld in de e-mail of brief invullen in onderstaande tekstvak. Kies daarna “ok” om de vragenlijst te starten.

Onderzoek Gronings Perspectief

Prof. dr. T. Postmes en dr. K. Stroebe van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen geven leiding aan Gronings Perspectief. Het onderzoek Gronings Perspectief is een samenwerking met de Groninger gemeenten, de provincie Groningen, de GGD en de Veiligheidsregio.

Bewoners van de provincie Groningen kunnen zich hier aanmelden om lid te worden van het bewonerspanel. Zij ontvangen vier keer per jaar een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen.

De RUG is volledig onafhankelijk in de uitvoering en de rapportage van het onderzoek. Alle rapporten zijn openbaar en worden via de website groningsperspectief.nl gedeeld met bewoners en geïnteresseerden. De privacy van de deelnemers aan het onderzoek Gronings Perspectief is volledig gegarandeerd.